FINANSOWANIE
badań z funduszy
europejskich

Polityka prywatności

Polityka prywatności i klauzula ochrony danych osobowych


1.    Usługi, w których wymagane jest podanie danych osobowych

RPK Politechnika Śląska świadczy:
-usługi szkoleniowe,
-prowadzi działania informacyjne poprzez wysyłanie newslettera,
-prowadzi działania informacyjne poprzez wysyłanie informacji mailowych o szkoleniach, konkursach, programach finansowania badań i innych związanych z profilem działalności,
-usługi konsultacyjne, telefonicznie, mailowo oraz osobiście.

2.    Warunki świadczenia usług szkoleniowych, wysyłania informacji i wysyłania newslettera przez RPK Politechnika Śląska

a.    Dane osobowe są podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na szkolenie lub wysyłanie newslettera, podczas świadczenia usług konsultacyjnych.
b.    RPK przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów, do jakich zostały one zebrane.  
c.    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług wymienionych w pkt. 1 i odbywa się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 – RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
d.    Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie informacji, w szczególności adresu mailowego, przez RPK Politechnika Śląska na potrzeby zgłaszanego szkolenia.
e.    Wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie informacji na temat kolejnych szkoleń i informacji na temat programów finansowania badań.
f.    Wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez RPK Politechnika Śląska swojego wizerunku utrwalonego w związku z uczestnictwem w wydarzeniu określonym w formularzu rejestracyjnym.
g.    Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać więcej informacji od RPK Politechnika Śląską lub chcą Państwo usunąć swoje dane z naszej bazy, należy wysłać maila o treści „WYPISZ” na adres rpk@polsl.pl
h.    W przypadku rejestracji na szkolenie i braku informacji o rezygnacji najpóźniej 24 godziny przed terminem szkolenia uczestnik będzie rejestrowany na kolejne szkolenia bezpośrednio na listę rezerwową.
i.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji celów jest dobrowolne.
j.    Wyrażając zgodę na świadczenie usług, wymienionych w pkt. 1 oświadczają Państwo, że zapoznali się z Polityka prywatności oraz akceptują jej warunki.

3.    Edycja lub usunięcie danych osobowych

Każda osoba, która przekaże nam swój e-mail i inne dane w tym osobowe może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania korespondencji oraz jej dane będą usunięte z naszej bazy. Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem podmiotów, którym na podstawie przepisów prawa zobowiązani jesteśmy je przekazywać (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, itp.)  Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.    Ochrona danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice. Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Banacha 10 w Gliwicach. Kontakt: rpk@polsl.pl. należy do struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej jako Administratora Danych Osobowych.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na Politechnice Śląskiej jest p. Marta Macełko, iod@polsl.pl
Czytając informacje zawarte na naszych stronach pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informację liczbie osób odwiedzających poszczególne strony.  Do sprawdzania liczby osób odwiedzających portal wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

Dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Politechniki Śląskiej. Dane osobowe oraz adresy e-mail tam przechowywane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem współorganizatorom szkoleń, które prowadzimy. Współorganizatorzy są wyraźnie wymienieni w zaproszeniu na szkolenie.

5.    Okres przechowywania
Państwa dane będą przechowywane w okresie do 5 lat od zakończenia działalności RPK Politechnika Śląska.


6.    Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych przez RPK Politechnika Śląska  

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2)    Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest (imię i nazwisko IOD), z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług opisanych w pkt. 1.
4)    podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
5)     dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie,
6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać przepis prawa i te podmioty),
7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od ukończenia studiów,
8)     posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
9)    posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
10)     podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

 

7.    Obowiązek informacyjny wynikający ze stosowania monitoringu wizyjnego w obiektach Uczelni

Nasze szkolenia organizowane są na terenie Politechniki Śląskiej. Wchodząc na jej teren, możesz zostać zarejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego.

Zgodnie z art. 111 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 24 maja 2018 r. informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice,
2) Inspektorem Ochrony Danych na Politechnice Śląskiej jest Marta Macełko z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl,
3) monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,
4) podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego na Politechnice Śląskiej,
5) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące,
6) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
7) osobie zarejesrtowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×