FINANSOWANIE
badań z funduszy
europejskich

FINANSOWANIE

Dokument określający zasady finansowe w programie Horyzont 2020 - Modelowa Umowa Grantowa z wytycznymi finansowymi - jest w trakcie ciągłej aktualizacji przez Komisję Europejską. Zachęcamy do pobrania najnowszej wersji Annotated Model Grant Agreement ze strony Participant Portal.

 

Rodzaje kosztów w projektach H2020

W H2020 koszty związane z realizacją projektu dzielimy na dwa rodzaje kosztów:

  • bezpośrednie - poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań w projekcie, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp. Koszty te są określone zgodnie z zasadami rachunkowości beneficjenta oraz stosowanymi zasadami wewnętrznymi jednostki, muszą być potwierdzone dokumentami księgowymi,
  • pośrednie - ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp. 

W programie H2020 wprowadzono stały ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych.


W zależności od TYPU AKCJI/RODZAJU PROJEKTU podstawowy poziom finansowania dla:

  • Research and Innovation Actions (RIA) - projektów badawczych i innowacyjnych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych
  • Innovation Actions (IA) - projektów innowacyjnych do 70% kosztów kwalifikowanych (z wyjątkiem podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym gdzie poziom finansowania wynosi do 100%)
  • Coordination and support actions (CSA) - akcji koordynujących i wspierających do 100% kosztów kwalifikowanych

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, jeśli instytucja nie może go odzyskać.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku projektów Marie Skłodowskiej Curie, które finansowane są na odrębnych zasadach. Budżety projektów tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy, na jakie zatrudniani lub oddelegowywani będą naukowcy, zgodnie z odgórnie przyjętymi  przez KE stawkami na poszczególne kategorie kosztów.

 

Typy kosztów w projektach MSCA stanowią:

  • wynagrodzenie lub oddelegowanie naukowców,
  • koszty prowadzenia badań/ udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach,
  • zarzadzanie projektem oraz koszty pośrednie.

 

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14135

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×