FINANSOWANIE
badań z funduszy
europejskich

O Programie

HE.jpg

Horyzont Europa to już dziewiąty program ramowy wspierający badania i innowacje w Europie. Będzie on dysponować budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. Na kwotę tę składa się m.in. 5,4 mld euro z instrumentu NextGenerationEU, przeznaczone na przyspieszenie odbudowy Unii i poprawienie jej odporności na przyszłe kryzysy, a także dodatkowe 4,5 mld euro. Stanowi to wzrost o 30 proc. w stosunku do programu Horyzont 2020 i sprawia, że Horyzont Europa będzie najbardziej ambitnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji na świecie.

 

Czeka nas nowy program, nowy budżet, ale też nowa struktura! HE składać się będzie z trzech filarów: doskonała baza naukowa, globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa i innowacyjna Europa.

 

I. DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA zakłada promowanie badań, inwestycje w kadry naukowe oraz rozwój infrastruktury badawczej

 

II. GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA stawiają na rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE i celów zrównoważonego rozwoju, obejmą projekty skupiające się przede wszystkim na zagadnieniach społecznych, np. starzeniu się społeczeństwa

 

III. INNOWACYJNA EUROPA pozwoli na stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemów, które sprzyjają innowacyjności.

 

We wrześniu 2020, w ramach wydarzenia „European Research and Innovation Days”, Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje online Planu Strategicznego i dyskutowano o tym, w jaki sposób badania i innowacje mogą pomóc w budowaniu zielonej, cyfrowej oraz odpornej Europy. Na ostatecznie przyjętym Planie Strategicznym oparty zostanie pierwszy program pracy na lata 2021-2024 oraz ogłoszone wraz z nim konkursy.

 

 

► MISJE

Nowością w programie będą też misje, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak:

 

• Nowotwory/ Conquering Cancer: Mission Possible

Do 2030 r. uratowanych ma zostać ponad 3 miliony istnień ludzkich, ludzie mają żyć dłużej i lepiej. Cel ma zostać osiągnięty poprzez lepsze rozumienie nowotworów, poprawę profilaktyki, diagnozowania i leczenia, polepszenie jakości życia wszystkich osób zagrożonych rakiem, oraz zapewnienie równego dostępu do powyższego w całej Europie.

 

• Adaptacja do zmian klimatu, w tym transformacja społeczna/ Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe

Do 2030 r. należy przygotować Europę do radzenia sobie z zaburzeniami klimatu; przyspieszyć przejście do zdrowej i dostatniej przyszłości w bezpiecznych granicach; oraz skalować rozwiązania w zakresie odporności, które inicjują transformacje społeczne.

 

• Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe/ Regenerating our Ocean and Waters

Do 2030 r. oczyszczanie wód morskich i słodkich, przywracanie zdegradowanych ekosystemów i siedlisk, dekarbonizacja „niebieskiej gospodarki” w celu zrównoważonego wykorzystania niezbędnych towarów i usług.

 

• Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta/ 100 Climate-Neutral Cities by 2030 - by and for the citizens

Wspieranie i promowanie 100 europejskich miast w ich transformacji systemowej w kierunku neutralności klimatycznej do 2030 r. i przekształcenie tych miast w ośrodki eksperymentów i innowacji.

 

• Zdrowa gleba i żywność/ Caring for Soil is Caring for Life

Do 2030 r. co najmniej 75% wszystkich gleb w UE ma być zdrowych i w stanie zapewnić niezbędne usługi w zakresie zdrowej żywności, ludzi, przyrody i klimatu.

 

Oficjalna strona misji:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

 

 

► PARTNERSTWA EUROPEJSKIE

Horyzont Europa będzie wspierać europejskie partnerstwa pomiędzy krajami UE, sektorem prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami. Celem jest sprostanie globalnym wyzwaniom i modernizacja przemysłu poprzez wspólne wysiłki badawcze i innowacyjne.

 

W Horyzoncie Europa zaplanowano 3 rodzaje Partnerstw Europejskich:

• Partnerstwa współfinansowane z połączeniem unijnych i krajowych publicznych i/lub innych źródeł finansowania badań i innowacji (obecny model ERA-NET, EJP, FET flagships)


• Partnerstwa zinstytucjonalizowane (w oparciu o art. 185 lub 187 TFUE oraz rozporządzenie EIT dotyczące WWiI)


• Partnerstwa współprogramowane między UE, państwami członkowskimi/państwami stowarzyszonymi lub innymi zainteresowanymi stronami, oparte na protokołach ustaleń lub ustaleniach umownych z partnerami (model cPPP).

 

Oficjalna strona Partnerstw Europejskich:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_en

 

 

Więcej informacji:

Oficjalna prezentacja KE dotycząca Programu Horyzont Europa:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_pl_-_inwestycje_ktore_ksztaltuja_nasza_przyszlosc.pdf

 

Horyzont Europa w serwisie YouTube:

https://youtu.be/g8BQNnX6_kY

 

Pobierz pliki

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×