FINANSOWANIE
badań z funduszy
europejskich

EURAXESS (PL)

image_11.jpeg

 

Naszym podstawowym zadaniem jako członka europejskiej sieci EURAXESS jest nieodpłatne udzielanie rzetelnych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, ale też wskazywanie polskim badaczom różnych możliwości pozyskania stażu naukowego czy pracy badawczej poza granicami naszego kraju.

 

Pod nazwą EURAXESS kryje się inicjatywa koordynowana przez Komisję Europejską, której celem jest kompleksowa, bezpłatna pomoc i doradztwo dla naukowców zdecydowanych na rozwój kariery naukowej za granicą i instytucji, które są zainteresowane przyjęciem ich u siebie. Obecnie EURAXESS działa w ponad 40 krajach, gdzie wspiera naukowców i pracodawców poprzez:

 

  • Europejski portal dla mobilnych naukowców EURAXESS, zawierający największą bazę ofert pracy i grantów naukowych, dający naukowcom m. in. możliwość zamieszczania CV, a pracodawcom – zamieszczania ofert pracy. Na portalu można także znaleźć Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, czyli dokumenty, zgodnie z którymi należy realizować projekty w programie HORYZONT 2020;

 

  • 480 Centrów Informacji dla Naukowców, zlokalizowanych w krajach członkowskich EURAXESS, udzielających informacji o procedurach zatrudnienia i warunkach życia w danym kraju;

 

  • 40 krajowych portali EURAXESS z informacjami o krajowych funduszach, przepisach prawno-administracyjnych związanych z wyjazdem, przyjazdem i pracą w danym kraju. Polska strona EURAXESS to jedyna strona dedykowana naukowcom z informacjami o przepisach związanych z przyjazdem i zatrudnieniem w Polsce, wyjazdem za granicę oraz aktualnymi ofertami krajowych i zagranicznych grantów i stypendiów.

 

Gorąco zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości, jakie dają europejski portal dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/ i jego polska odsłona https://www.euraxess.pl/

 

Filmik promocyjny można obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=7f5oRveEnrs&feature=youtu.be :)

 

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art. 1 pkt 91) ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), ogłoszenia o otwartych konkursach przeprowadzanych na stanowiska nauczycieli akademickich, zatrudnianych w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony, należy obowiązkowo zamieszczać m. in. na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców, czyli właśnie EURAXESS. Obowiązek ten spoczywa także na instytutach badawczych (art. 43 ust. 7 i 8 Ustawy o instytutach badawczych) i instytutach PAN (art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy o PAN).

2015-05-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×