FINANSOWANIE
badań z funduszy
europejskich

OFERTA INDYWIDUALNA

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, PROGRAM HORYZONT EUROPA

 

W ramach Marie Skłodowska-Curie Actions przewidziano indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora i maksymalnie  8-letnim doświadczeniem badawczym, liczonym od dnia uzyskania tytułu magistra. Głównym celem tych projektów jest zwiększenie potencjału naukowego najlepszych i najbardziej obiecujących naukowców poprzez umożliwienie im rozwoju zawodowego, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim.

 

Naukowiec ma do wyboru dwa rodzaje stypendiów uzależnione od tego, gdzie chciałby realizować swój projekt badawczy:

 

  • European Fellowships – granty realizowane w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z Programem Horyzont Europa przez okres od 12 do 24 miesięcy. W konkursie mogą startować także osoby, które miały przynajmniej 12-miesięczną przerwę w pracy naukowej lub przez długi czas przebywały poza Europą, lecz chciałyby wrócić i na jej terytorium kontynuować prace badawcze.

 

  • Global Fellowships  – naukowiec zostaje oddelegowany do kraju trzeciego, gdzie przez okres 12-24 miesięcy prowadzi projekt, a następnie wraca do Europy i kontynuuje badania przez kolejnych 12 miesięcy.

 

Badacz sam określa tematykę projektu, wybiera jedynie panel, w którym wniosek będzie oceniany. Stypendystów zachęca się, aby w  ramach projektu zaplanowali realizację części działań w dowolnej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania.

 

EUROPEJSKA RADA DS. BADAŃ NAUKOWYCH, PROGRAM HORYZONT 2020

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych oficjalnie działająca od 2 lutego 2007 r. to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze (frontier research). Ma zapewnioną autonomię działania, wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki, zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy i przejrzystość oceny wniosków.

 

Rodzaje indywidualnych grantów badawczych finansowanych przez ERBN:

 

  • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro (wyjątkowo do 2 mln euro) na projekt trwający do 5 lat,

 

  • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro (wyjątkowo 2,75 mln euro) na projekt trwający do 5 lat,

 

  • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro (wyjątkowo 3,5 mln euro) na projekt trwający do 5 lat.

 

Z funduszy projektu można pokryć koszty wynagrodzenia lidera i członków zespołu, koszty prowadzenia badań, aparatury, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

 

INNE

 

Szeroką ofertę stażową i/lub stypendialną kierowaną do naukowców można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

 

- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – https://www.fnp.org.pl

- Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD – http://www.daad.pl

- Wspólne Centrum Badawcze – https://ec.europa.eu/jrc/en

- Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta – http://www.fulbright.edu.pl

- Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – www.buwiwm.edu.pl

2015-05-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×