FINANSOWANIE
badań z funduszy
europejskich

OFERTA INSTYTUCJONALNA

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, PROGRAM HORYZONT 2020

 

Akcje Marie Skłodowskiej-Curie koncentrują się m. in. na wspieraniu instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R. W zależności od rodzaju grantu można przyjmować naukowców z całego świata, wysyłać własnych pracowników naukowych do instytucji zagranicznych oraz wymieniać personel naukowy, techniczny i zarządzający pomiędzy partnerami projektu. Przewidziano także współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych, którego celem jest zwiększenie dostępności stypendiów wspierających rozwój kariery naukowców bez względu na ich staż.

 

  • Konkurs Innovative Training Networks (ITN)

 

W ramach projektu tworzy się innowacyjną sieć kształcenia, której głównym celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i poprawa perspektyw rozwoju kariery młodych naukowców oraz „rozpętanie” współpracy na linii nauka – biznes dzięki szkoleniom zapewnionym przez różne kraje, sektory i dyscypliny. Projekty zapewniają kompleksowe szkolenie początkujących naukowców (do 4 lat od uzyskania tytułu magistra) oferowane przez międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły naukowe, programy doktoranckie realizowane we współpracy z przemysłem oraz wspólne programy studiów doktoranckich.

Do konkursu ITN można aplikować o jeden z trzech rodzajów projektów:

 

  • European Training Networks (ETN) - minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.

 

  • European Industrial Doctorates (EID) - minimum 2 instytucje z 2 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim. Jedna z instytucji partnerskich musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.

 

  • European Joint Doctorates (EJD) - minimum 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora.

 

  • Konkurs Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

 

Projekt  zakłada wymianę pracowników naukowych, ale też kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej zajmującej się badaniami i innowacjami. Są to osoby pracujące w różnych krajach i sektorach, a ich wymiana ma na celu transfer wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi, a także wkład w  rozwój innowacji i zaawansowania poziomu badań prowadzonych na szczeblu europejskim oraz umożliwienie rozwoju indywidualnej kariery uczestniczących pracowników.

 

Projekt badawczy może trwać maksymalnie 4 lata a do jego realizacji zaangażowane powinno być konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020). Projekt bazuje na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Obok działań badawczych i innowacyjnych powinna znaleźć się także organizacja szkoleń i konferencji otwartych na zewnątrz. Grant można realizować na dwa sposoby tzn. dokonując wymiany międzynarodowej i międzysektorowej pomiędzy krajami członkowskimi (lub stowarzyszonymi) a krajami trzecimi lub wymieniając pracowników pomiędzy sektorami i krajami wyłącznie na terenie Europy.

 

  • Konkurs Co-funding of regional, national and international programmes (CO-FUND)

 

W ramach konkursu dofinansowywane są międzynarodowe, międzysektorowe i interdscyplinarne programy przyznające indywidualne granty badawczo-szkoleniowe początkującym (Doctoral Programmes) lub doświadczonym pracownikom naukowym (Fellowship Programmes).

O projekt mogą ubiegać się pojedyncze instytucje zlokalizowane w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, które mają doświadczenie w finansowaniu i/lub zarzadzaniu takimi programami grantowymi (agencje, instytucje samorządowe, ministerstwa, uczelnie, instytuty badawcze  czy przedsiębiorstwa). Projekty mogą być realizowane we współpracy z innymi instytucjami aktywnie działającymi na rzecz badań, które mogą być zlokalizowane w krajach UE oraz poza Europą.

 

Na portalu EURAXESS poświęconemu mobilności naukowców instytucje mogą znaleźć informacje o przepisach związanych z przyjmowaniem naukowców z zagranicy, największą bazę ofert staży i stypendiów, zamieścić ofertę pracy i dzięki temu znaleźć naukowca spełniającego wymagania.

2015-05-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×