FINANSOWANIE
badań z funduszy
europejskich

RPK POLITECHNIKA ŚLĄSKA

rpkfot.jpg

Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Śląskiej od 1999 roku działa na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Aby zapewnić optymalny dostęp do wszystkich naukowców w woj. śląskim i opolskim utworzono Regionalną Sieć Punktów Kontaktowych koordynowaną przez RPK Politechnika Śląska.

 

Działania Regionalnego Punktu Kontaktowego obejmują:

  • promocję i przekaz informacji dotyczących Programów Ramowych UE;
  • organizację szkoleń, warsztatów, dni informacyjnych rozpowszechniających wiedzę o Programach Ramowych UE, Funduszach Strukturalnych, krajowych mechanizmach finansowania projektów międzynarodowych;
  • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania aplikacji i realizacji projektów badawczych współfinansowanych w ramach Programów Ramowych, Funduszy Strukturalnych i krajowych programów międzynarodowych;
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych;
  • wsparcie dla przedsiębiorstw w uczestnictwie w Prgramach Ramowych;
  • wspomaganie indywidualnych naukowców w działaniach badawczo-rozwojowych (stypendia indywidualne Marie Curie);
  • prowadzenie sieci EURAXESS;
  • promocję potencjału badawczo-rozwojowego za granicą.

W 1999 roku przy Politechnice Śląskiej został powołany Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 5. Programu Ramowego Badań Naukowych, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Obecnie punkt ten jest elementem sieci utworzonej przez Komitet Badań Naukowych i koordynowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działający w ramach NCBR w Warszawie, składającej się z regionalnych punktów kontaktowych. Regionalny Punkt Kontaktowy obejmuje swoim zakresem działania wszelkie formy organizacyjno-informacyjne wspomagające przygotowanie zespołów naukowych regionu Śląska i Opolszczyzny do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w programach Unii Europejskiej.

 

Nasz zespół:

 

Katarzyna Markiewicz-Śliwa - kierownik, koordynator RPK Politechnika Śląska

RPK Politechnika Śląska oferuje pomoc osobom ze Śląska i Opolszczyźny w zakresie:
1. Poszukiwania możliwości aplikowania o środki na działalność badawczo-rozwojową realizowaną na skalę międzynarodową gł. w ramach programów ramowych UE
2. Skutecznej realizacji grantów w ramach programu HORYZONT2020/HORYZONT EUROPA, poprawnego raportowania i przetrwania ewentualnego audytu
3. Odbywania zagranicznych staży badawczych czy też budowania planu kariery naukowca w oparciu o współpracę międzynarodową (EURAXESS)
4. Przyjmowania zagranicznych naukowców w naszym regionie
5. Praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych
6. Open Access, IPR, ryzyka w projektach, postanowień umowy konsorcjum itd...
7. Poszukiwania partnerów do projektów
8. Przygotowań do programu Horyzont Europa


 

Dominika Raróg-Ośliźlok - specjalista (ERC, Widespread, Pathfinder, Societal Challenges, finanse)

Konsultantka z największym doświadczeniem w RPK Politechnika Ślaska w zakresie Programów Ramowych UE. Śmiało można korzystać z jej doświadczenia w zakresie programów Horyzont2020 - granty ERC , projekty typu Twinning i ERA Chairs, projekty badawcze i innowacyjne. Zajmuje się także programem Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Nieustannie kształci swój warsztat podczas szkoleń i konferencji, w tym European Association of Research Managers and Administrators, Singleimage Ltd., Hyperion Ltd. i wielu innych. Z wdziękiem i spokojem prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pisania wniosków, tematów konkursowych, rozliczania projektów.

 

Agnieszka Kwiatkowska - specjalista (akcje MSC, EURAXESS, mobilność, aspekty prawne wyjazdów)

Pracę w RPK zaczęła jeszcze w trakcie studiów i jako osoba uwielbiająca podróże niemal z marszu zajęła się tematem międzynarodowej mobilności naukowców. Wszystkich zainteresowanych rozwojem własnej kariery naukowej informuje o możliwościach zdobycia grantów na zagraniczne staże czy stypendia (np.MSCA w Horyzoncie Europa) proponowane przez szereg zagranicznych i krajowych agencji finansujących. Oprócz informacji o dostępnych możliwościach warto dopytać u niej także o kwestie formalno-prawne i administracyjne związane z wyjazdem, pobytem i pracą w innym kraju tak, aby bezpiecznie wyjechać, legalnie pracować i bezproblemowo rozliczyć się z odpowiednim urzędem. Na konsultacje zaprasza także osoby zainteresowane sfinansowaniem i przyjęciem u siebie zagranicznych naukowców. Wiedzę czerpie wyłącznie od najlepszych, korzysta ze szkoleń i warsztatów organizowanych m. in. przez Komisję Europejską i międzynarodową sieć centrów informacji dla naukowców EURAXESS, a następnie dzieli się nią ze słuchaczami prowadzonych przez siebie spotkań, które prowadzi z wielką przyjemnością i pełnym zaangażowaniem. 

 

Agnieszka Wyżgolik - specjalista (MŚP, klastry, EIC, KIC, finanse)

Specjalista od finansów i przygotowania budżetu. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów ramowych oraz projektów międzynarodowych NCBR. Nie są jej obce żadne projekty w ramach programów ramowych oraz Węzłów Wiedzy i Innowacji, ale najbardziej lubi projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne. Współpracuje z siecią finansową i MŚP Krajowego Punktu Kontaktowego. Pomaga aplikantom w poruszaniu się po portalu składania wniosków i systemie raportowania. Agnieszka profesjonalnie prowadzi szkolenia tematyczne oraz warsztaty w złożonych zagadnieniach takich jak Dissemination, Communication i Impact. Zajmuje się także mentoringiem zespołów projektowych w regionie.

 

Anna Łukaszkiewicz-Kierat - specjalista (promocja, MŚP, EIC, Era-Net)

Od lat z zaangażowaniem doradza aplikującym o projekty w Programach Ramowych, ERA-NET oraz programach wymiany bilateralnej m. in. polsko-niemieckiej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ubiegania się o środki na projekty badawcze i badawczo-innowacyjne w ramach H2020, zarówno dla indywidualnych naukowców, jednostek naukowych i MŚP. Aktywnie zachęca do poszukiwania partnerów w projektach międzynarodowych i opowiada o korzyściach bycia ekspertem KE. Jest odpowiedzialna za działania promocyjne RPK. Jako koordynator większych wydarzeń organizowanych przez RPK, umiejętnie łączy kwestie logistyczne oraz zaproszonych prelegentów, współpracuje z biurami europarlamentarzystów.

 

Ewa Mendec -  specjalista (komplementarne źródła finansowania współpracy międzynarodowej, rozliczanie projektów)

Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych na strukturze programu MBA w Szkole Głównej Handlowej.  Posiada doświadczenie sięgające 5.Programu Ramowego UE, pierwsze szlify zdobywała pracując przy rozliczaniu projektów europejskich w 5.-7. Programie Ramowym, Funduszu Badawczym Węgla i Stali, Asia-Link, CULTURE 2000, skutecznie przeprowadzając projekty przez audyty Komisji Europejskiej i Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie specjalizuje się w krajowej ofercie konkursowej w zakresie inicjatyw i programów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej dwu- lub wielostronnej a także meandrów umiędzynarodowienia krajowych grantów badawczych w ofercie NCN, NCBR, NAWA, FNP. Prowadzi konsultacje, szkolenia i warsztaty z przygotowania wniosków w generatorach. Od aplikujących wymaga zapału, niezłomności i poczucia humoru. 

 

Anna Ober - specjalista (komplementarne źródła finansowania współpracy międzynarodowej, IPR i aspekty prawne)

Bazując na swoim 17-letnim doświadczeniu w pracy w RPK chętnie zaoferuje Państwu wsparcie jeśli:
1. Swoją drogę w kierunku Horyzontu chcesz rozpocząć od nawiązania międzynarodowej współpracy badawczej z Norwegią w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
2. Chcesz poćwiczyć przed Horyzontem i zrealizować wcześniej projekty badawcze z funduszy strukturalnych
3. Zostałeś oceniony pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymałeś certyfikat Seal of Excellence (z powodu braku środków nie otrzymałeś dofinansowania w ramach SME Instrument (faza II)), wskażemy jakie wsparcie przygotował dla Ciebie NCBR
4. Poszukujesz źródeł dofinansowania do zakupu aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia badań w programie Horyzont, chcesz świadczyć usługi badawcze i jesteś z województwa śląskiego
5. Zrealizowałeś projekt z Horyzontu i poszukujesz wsparcia na wdrożenie jego wyników

Swoją wiedzę zawdzięcza udziałowi w licznych szkoleniach organizowanych przez instytucje europejskie, firmy konsultingowe a także praktyce zdobytej podczas przygotowywania wielu wniosków i udziałowi w audytach.
 

 

Zapraszamy na konsultacje, chętnie pomożemy budować sukces w pozyskiwaniu i realizacji projektów w programach ramowych i nie tylko!

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×